Anlita oss för miljövänlig blästring i Sandviken

När du vill få hjälp med miljövänlig blästring i Sandviken kan du kontakta oss som är proffs på alla typer av blästring, rostskydd och ytbehandlingar. Vi kan utföra arbetet i vår verkstad eller direkt på plats genom våra mobila enheter.

När du behöver blästring i Gästrikland kan du vända dig till oss på Problast som är specialister på blästring, rostskyddsbehandling och ytbehandling. Vi utför uppdrag åt både företag och privatpersoner i Gästrikland med omnejd. Vi kan utföra blästring av objekt i vår verkstad, där vi har en anpassad arbetsmiljö, men också på plats genom våra mobila enheter. Du är välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster och hur vi kan hjälpa dig med miljövänlig blästring i Sandviken.

 

Blästring i Sandviken

Blästring är en effektiv metod då man behöver rengöra svårt nedsmutsade ytor eller för att avlägsna färg och rost från ytorna. Eftersom det finns olika blästringsmetoder för olika typer av material, kan man alltid uppnå goda resultat utan att ytan eller material får några skador. Blästring kan användas då man ska rengöra svårt nedsmutsade fasader eller då man behöver få bort all färg från fasaden inför en ommålning. Blästring används också för att avlägsna lack och rost från fordon som exempelvis entreprenadmaskiner, bilar, motorcyklar eller båtar. Blästring i Gästrikland är också vanligt förekommande inom bygg och anläggning.

Blästring av fasader

När vi blästrar fasader behöver vi först täcka in ställningar med täckplast så att inte blästringen orsakar skada på annans egendom eller personer. Därefter använder vi vanligtvis våtblästring då vi blästrar fasader för orsaka minimalt med damm. Dessutom är våtblästring en effektiv metod för att få fasader rena från färg och föroreningar utan att skada fasaden. Vi kan blästra putsade fasader, tegelfasader, plåtfasader och träfasader. Vi kan också blästra husgrunder och källarväggar så att de blir fria från kallasfalt och andra beläggningar i samband med husdränering. Betongtrappor, pooler, stenbeläggning och murar är andra objekt som vi också kan hjälpa till att rengöra med hjälp av blästring.

Blästring av byggkonstruktioner och anläggning

Vi på Problast åtar oss också större projekt och kan arbeta som underentreprenörer åt andra företag vid behov. Bland annat kan vi åta oss att blästra brokonstruktioner, räcken, betongfundament och vägar. Problast kan också ytbehandla stål och metaller så att de är skyddade från rostangrepp. Våra medarbetare är utbildade inom rostskydd och ytbehandlingar vilket gör att vi också kan utföra rostskyddsbehandling och ytbehandling av de objekt som vi blästrar. Vi utför även blästring inomhus då ytor som har grov nedsmutsning behöver rengöras eller då det krävs en sanering efter en eldsvåda.

Blästring på vår verkstad

För objekt som ska blästras och som kan flyttas - exempelvis mindre föremål eller fordon som bilar, lastbilar, bussar, maskiner eller motorcyklar, kan vi utföra blästring på vår verkstad. På vår verkstad har vi tillgång till all den utrustning som vi behöver för att kunna utföra alla typer av blästring i Sandviken med stor effektivitet och med perfekt resultat. Här har vi även arbetsmiljöer som möjliggör rostskyddsbehandling och ytbehandlingar av andra slag. På verkstaden kan vi utföra alla typer av blästring som bland annat torrblästring, våtblästring och isblästring beroende på vilket material som ska blästras och vilket resultat som önskas.

Om Problast

Problast är ett företag som utför blästring i Gästrikland åt privatpersoner och företag. Våra medarbetare är yrkesutbildade och har en lång erfarenhet inom branschen vilket garanterar att vi alltid utför vårt arbete korrekt och regelrätt. Vi använder moderna maskiner och miljövänligt material då vi blästrar vilket gör att vi kan erbjuda våra kunder säker och miljövänlig blästring i Sandviken. Genom att blästra med torris får vi dels ett bra resultat, men slipper även allt avfall då torrisen förångas under blästringen och tas upp av den omgivande luften utan att lämna några föroreningar efter sig.

 

Du är välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig med blästring i Sandviken. Du kan också boka ett platsbesök där vi kommer ut och inspekterar objektet, lämnar förslag på åtgärder och ger dig en offert med ett konkurrenskraftigt pris.