Blästringsföretag i Gästrikland

Anlita ett blästringsföretag i Gästrikland för blästring gästrikland, blästring gävle, blästring sandviken

Blästring är en metod för rengöring och bearbetning som används vid nyproduktion, underhåll och renovering. En yta rengörs genom mekanisk bearbetning med blästermedel under tryck. Det finns flera olika blästringsmetoder och de är bra för olika saker. Blästringsarbeten kan utföras på bland annat husfasader, balkonger, pooler, båtar och bilar. Det är möjligt att blästra en rad olika material som aluminium, plast, glas och rostfria ytor. Blästring är en effektiv rengöringsmetod som ofta är överlägsen andra metoder. Kontakta gärna Blästring Gästrikland för ett kostnadsfritt hembesök.

  • Blästring är ett sätt att förankra, rengöra och underhålla material
  • Sandblästring görs med slående och slipande blästermedel
  • Våtblästring är mer skonsamt mot underlaget och dammar mindre än torrblästring

Hur fungerar blästring?

Ett blästermedel används och under anpassat tryck sprutas det mot underlaget som ska rengöras. När medlet träffar ytan sker en mekanisk bearbetning som ger en rengöringseffekt eller annan önskad effekt. Beroende på vad du vill uppnå används olika blästermetoder och blästermedel. Blästring tar snabbt och smidigt bort smuts, rost, glödskal och beläggningar och används ofta vid underhållsarbeten och renoveringar. Efter blästringen och rengöringen kan du fortsätta med nästa arbetsmoment, exempelvis att måla fasaden. När du behöver hjälp med blästring läs tips och råd som du finner på hemsidan Blästring Gästrikland.

Miljöpåverkan är liten när blästring används som rengöringsmetod. Valet av blästermedel har en avgörande inverkan på slutresultatet. Ett blästermedel har två olika funktioner: slagverkan och slipverkan. Slagverkan innebär att materialet lossnar från underlaget medan blästermedlets slipverkan gör att det lossnade material slits bort. Felaktigt val av blästermedel kan leda till problem med att applicera färg. Om blästermedel som används inte är effektivt spelar utrustningen mindre roll. Kika in på hemsidan Blästring Gästrikland och läs mer om vad du ska tänka på när du väljer blästringsmetod i Gävle och Sandviken.

Olika blästringsmetoder

En traditionell metod är torrblästring vilket innebär att sand blåses mot underlaget som ska behandlas. Blästersanden blåses torrt så denna metod dammar mycket. Vatten kan sättas till vid munstycket vilket gör att sandmolnet sluts in en vattendimma, våtblästring. Vid torboblästring blandas blästermedel med vatten i bläster-behållaren. När blästermedlet lämnas blästermaskinen är det således redan omgivet av vatten något som gör det till en mycket skonsam metod med låg vattenförbrukning. Hemsida Blästring Gästrikland har information som hjälper dig att hitta en rengöringsmetod som löser ditt behov på bästa sätt.

Sodablästring och vakuumblästring är två andra vanliga blästringsmetoder. Vid sodablästring används bikarbonat som blästermedel. Bikarbonat, soda, har egenskaper som gör det lämpligt för blästring speciellt om det krävs stor försiktighet exempelvis vid färgborttagning. Det är en skonsam metod som är kan används för att ta bort ett lager med klarlack utan att skada den underliggande lacken. Vakuumblästring är en smidigt metod som passar på platser där det inte får damma mycket. Det är också en relativt tyst metod som kan utföras inomhus och när det är kallt.

Buller och miljöaspekter

Blästring är en miljövänlig metod men materialet som tvättas bort kan innehålla en rad olika miljöfarliga komponenter som PVC, bly, kadmium, koppar, krom och zink. Det är viktigt att noga undersöka materialet som ska tvättas och meddela personen som utför blästringen så att avfallet kan tas tillvara på bästa möjliga sätt. Om en större yta som ett tak ska blästras kan tillstånd från din kommun krävs. För mer information om blästring kika in på hemsidan Blästring Gästrikland. Här finner du bästa tips inför blästring utomhus såväl som inomhus.