Vilka blästringstekniker finns det?

De vanligaste metoderna för blästring

Tre vanliga blästringsmetoder är vakuumblästring, våtblästring och vattenblästring. Vakuumblästring används oftast för mindre ytor och skapar ett visst mått med damm. Önskar du minska på dammet är våtblästring bästa metoden, då blästermedlet blandas med vatten för att hindra uppkomsten av damm. Blästrar du med enbart vatten är det själva vattnet som utgör blästermedlet och det är med hjälp av vattentrycket som ytan blästras. Gränsen mellan högtryckstvätt och vattenblästring går vid 700 Bar.

  • Vakuum-, våt- och vattenblästring är tre vanliga blästringsmetoder
  • Vakuumblästring är bäst metod för mindre ytor
  • Våt- och vattenblästring är bäst metod för dig som vill undvika damm

Torrisblästring

Vid torrblästring används så kallad torris som är en form av frusen koldioxid och därmed en naturlig del av vår atmosfär. Koldioxid är en gas som avges genom mänsklig utandning och som, om den blandas med vatten, ger oss kolsyrat vatten. Torris förvandlas också direkt från fast form till gasform (vilket med ett finare ord kallas för sublimering) i rumstemperatur, utan att först bli flytande igen.

Vid blästring med torris expanderar isen på grund av anslaget, vilket innebär att smutsen krackelerar av den termiska chocken (den plötsliga temperaturförändringen). En fördel med blästringsmedlet torris är att det förångas, det vill säga att det blir gas i direktkontakt med den yta som ska blästras. Därmed uppstår det inga blästerrester förutom lite smutspartiklar som enkelt kan dammsugas upp. En risk är att förfrysningsskador kan uppstå på huden om du är oaktsam.

Svep- och slungblästring

En annan vanlig blästringsmetod är den som kallas för svepblästring. Metoden är särskilt användbar för ytor som kräver så kallat god vidhäftning. Det vill säga ytor som ska målas eller behandlas på ett specifikt sätt och där färgen/medlet måste få fäste ordentligt. Svepblästring används även för varmgalvat gods, som exempelvis zink, (jämför varmförzinkning) som sedan pulverlackeras. Blästringsmetoden hjälper till att riva bort eventuella korrosionsprodukter och övriga föroreningar såsom olja och vitrost.

Slungblästring, eller slungrensning, innebär att du har ett så kallat slunghjul som med hög hastighet roterar samtidigt som det "slungar iväg" blästermedlet mot den yta som ska blästras. Slungrensning är det ursprungliga begreppet för korrosionsskydd av konstruktionsstål då kraftiga gasolbrännare ofta användes för att spräcka glödskalet. Därefter användes ett slunghjul som med hjälp av särskilda blästermedel, oftast bestående av stålsand, effektivt avlägsnade både rost och glödskal.

Kulhamring

Kulhamring är att bearbeta en yta av metall så att dess materialegenskaper förbättras. Vanligtvis sker detta genom hammarslag, men det kan också ske genom kulhamring (blästring) med hjälp av exempelvis laserstrålar. Eftersom metallytan är kall när den bearbetas uppstår det spänningar som jämnas ut så att metallen blir starkare och mindre benägen att fräta sönder. Behöver du hjälp med blästring i Gästrikland, Gävle eller Sandviken kan du kontakta oss via formulären på hemsidan.