Hur fungerar blästring vid dränering i Gästrikland

När du ska utföra en dränering av din fastighet är det viktigt att du först utför en sanering av fastighetens grund och källare så att all gammal kallasfalt avlägsnas. Vi är proffs på blästring i Gästrikland och kan effektivt sanera din husgrund innan du lägger nytt fuktskydd.

Har du fått fuktskador i källaren eller i husgrunden och ska utföra en dränering är det viktigt att förarbetet inför dräneringen blir korrekt utfört så att dräneringen blir effektiv. Förr i tiden använde man kallasfalt för att fuktskydda väggarna. Kallasfalt var ett effektivt skydd som inte släppte igenom fukten från marken utanför. Dock när fukt trängde sig in från husgrunden så uppstod problemet att asfalten inte heller släppte ut fukten från väggarna. Det gör att fukten blir kvar i väggarna och kan vandra vidare till golv eller väggar inne i fastigheten och orsaka skador som blir dyrbara att renovera. Samtidigt finns också en risk att fukt utvecklar mögel vilket kan bidra till att de boende i fastigheten kan bli sjuka.

 

Sanera husgrunden vid dränering

När det ska utföras en dränering så behöver alltid husgrunden rengöras och saneras. En del väljer att behålla asfalten och sedan lägga plastmattor utanpå. Detta är förödande om det redan finns fukt i väggarna eller då ny fukt kommer in i källare eller i husgrunden och som inte släpps igenom av kallasfalten. Innan husgrunden och källarväggar kan få nytt fuktskydd i form av plastmatta eller isoleringsskivor behöver kallasfalten tas bort. Först efter att asfalten är borta går det att göra en besiktning av husgrunden och/eller källarväggen för att se om de är utsatta för fukt. Därefter kan nytt fuktskydd sättas som andas och därmed släpper igenom fukten inifrån och samtidigt stoppar fukten utifrån.

Blästring är den bästa metoden för sanering inför dränering

När man ska sanera bort kallasfallt från husgrunder och källarväggar är den bästa och mest effektiva metoden blästring i Gästrikland. Genom att blästra grunden får man bort all kallasfalt men också andra föroreningar i husgrunden så att grunden blir helt ren. Blästring påverkar inte grundens stabilitet eller skadar husgrunden. När vi på Problast utför blästring i Gästrikland av husgrunder kan vi använda oss av våtblästring, vilket ger minimalt med damm och kvarvarande sandrester. Vi kan även utföra isblästring där vi inte efterlämnar några restprodukter alls, utöver den kallasfalt som vi blästrar bort från husgrunden.

Mobil blästring i Gästrikland

När vi hjälper våra kunder med blästring i Gästrikland, kan vi erbjuda mobil blästring vilket innebär att vi kommer ut till fastigheten så att vi kan utföra en blästring på plats, i samband med dränering eller vid fasadarbeten. När vi blästrar husgrunder och fasader väljer vi den metod som är mest varsam mot objektet men även den metod som är mest miljövänlig. Våtblästring är bästa metoden då man ska blästra fasader, exempelvis då man behöver avlägsna all färg inför en ommålning. När blästring ska utföras men då miljön är känslig för vatten, damm eller sand, kan vi istället använda is/kolsyreblästring som dessutom är mycket miljövänligt. Vid isblästring så använder vi torris som förångas i samband med blästringen och slukas upp av den omgivande luften, utan att lämna något restavfall kvar. is/kolsyreblästring är en bra metod att använda då man ska blästra husgrunder i samband med dränering.

Övrig blästring i Gästrikland

Det är inte bara husgrunder och fasader som vi blästrar utan vi kan också blästra broar och räcken i samband med att de ska målas, men också andra objekt i samband med husrenoveringar. Vi kan också åta oss blästring av vägar då vägmarkeringar ska tas bort för att ersättas med nya markeringar. När det krävs rengöring av betongobjekt som exempelvis trappor, pelare eller andra typer av betongfundament är blästring den bästa metoden för att få helt rent utan att skada det betongobjekt som blästras. Vi åtar oss även blästring av exempelvis sandstensportaler i fastigheter, konstverk och allt annat som behöver rengöras ordentligt och där vanlig högtryckstvätt inte räcker till.

Blästring av båtar, skepp och bilar

När båtar och större skepp behöver blästras inför en ommålning kan vi utföra blästringen på plats. När vi utför blästring i Gästrikland, så avlägsnar vi all den gamla färgen och andra föroreningar utan att skada underlaget. Vi kan även blästra svårt förorenade bilar eller avlägsna rostbeläggning så att det skapas en helt ren yta som kan bearbetas och lackas. Vi utför även blästring i Gästrikland av staket, träfasader, trottoarer och kan även blästra svårt nedsmutsade eller förorenade ytor inomhus.

 

Om Problast AB

Problast är specialister på blästring i Gästrikland och utför uppdrag åt både företag, privatpersoner, byggföretag, fastighetsägare och anläggningsföretag. Vi åtar oss både små och stora blästringsarbeten i Gästrikland med omnejd. Vi har olika metoder för att utföra miljövänlig blästring som skyddar både miljön men också omgivningen där blästringen ska utföras. Våra medarbetare har gedigna yrkesutbildningar och lång erfarenhet inom branschen. Det innebär att vi alltid utför vårt arbete på ett korrekt och säkert sätt med perfekt slutresultat. Det har också bidragit till att vi har fått många goda omdömen genom åren från våra tidigare kunder.

 

Kontakta oss

Om du behöver hjälp med blästring i Gästrikland med omnejd, är du välkommen att kontakta oss för mer information om våra tjänster och om hur vi kan hjälpa dig med ditt projekt. VI kan blästra i vår verkstad eller på angiven plats med våra mobila enheter. Du kan kontakta oss för att skicka in fotografier till oss på de objekt som du vill få blästrade så att vi kan ge dig en offert. Du kan också boka ett kostnadsfritt platsbesök där vi kan inspektera objektet som ska blästras och sedan lämna en offert med ett fast pris.