Hur fungerar blästring i Gästrikland?

Blästring är en metod som i praktiken går ut på att blåsa partiklar mot utvald yta med hjälp av högt tryck. Det finns ett par olika metoder och flera olika typer av blästring, varav de två vanligaste metoderna kallas för tung respektive lätt blästring. Vid tung blästring används helt enkelt tunga blästermedel och lufttrycket överstiger 5 Bar, medan man vid lätt blästring använder lätt blästermedel med ett lufttryck som ligger under 4,5 Bar. (Bar är en enhet som används för att mäta tryck). De olika typer av blästring som oftast används är bland annat vakuumblästring, våtblästring, vattenblästring och is-/kolsyreblästring. Nedan skriver vi om några av de typer vi kan hjälpa dig med när du är i behov av blästring i Gästrikland.

Vakuumblästring

Den här typen av blästring är vanlig att använda när man ska blästra något mindre ytor för att exempelvis rengöra svetsfogar, matta glasytor, rugga upp ytor av granit, sten eller marmor med mera. Vid vakuumblästring används mycket effektiva maskiner som fylls på med ett så kallat abrasivt blästermedel som sand eller liknande. Medlet blandas med vatten som sugs ut ur maskinen av ett kraftigt lufttryck och slungas därefter genom ett blästermunstycke mot själva ytan som ska blästras.

Det som kan ses som negativt med vakuumblästring är att det inte är särskilt effektivt för stora ytor. Å andra sidan finns det stor tillgång på blästermedel som passar till den här typen av blästring varav de flesta håller en miljömässig standard. Vakuumblästring sker dessutom genom sluten cirkulation vilket ger ett effektivt resultat.

Våtblästring

När man använder sig av våtblästring blandar man blästermedlet med någon form av vätska för att fukta medlet. Oftast använder man sig av vanligt vatten eftersom huvudsyftet är att minska uppkomsten av damm och smuts. Vid våtblästring avlägsnas restmaterial såsom rost, beläggningar och olika typer av föroreningar från en hård yta. Metoden kan liknas vid torrisblästring, men här måste medlet fuktas innan det får kontakt med aktuell yta. En av de stora fördelarna med att välja våtblästring för ditt behov av blästring i Gästrikland är att fukten eliminerar stora dammansamlingar, vilket gör blästringen ren och enkel att utföra.

Tack vare de små mängderna damm och smuts går det utmärkt att utföra våtblästring i en rad olika miljöer. Det blir heller inga onödiga kostnader för vare sig uppställning av maskiner eller rengöring. Vattenblästring lämnar dessutom en enhetligt slipad yta som är klar att målas eller behandlas direkt efter blästring. Vi på Problast löser hela processen för din blästring i Gästrikland - från planering till blästring och slutlig ytbehandling om så önskas. Vi använder framförallt våtblästring för att blästra ömtåligare ytor.

Vattenblästring

Metoden vattenblästring har utvecklats och använts främst inom varvs- och offshoreindustrin. Det är en effektiv rengöringsmetod för ytor som ska målas och bygger på användning av högt vattentryck. Här tillsätts alltså inga kemiska tillsatser utan det är fullt tillräckligt med vanligt rent vatten. Dock förutsätter metoden att aktuell yta har blivit blästrad enligt en traditionell metod sedan tidigare, då det inte är möjligt att med enbart vatten ge ytan rätt profil. Inte heller med hjälp av vattenblästring bildas det damm eller smuts och vattnet har en förmåga att tränga djupt in i porerna där det avlägsnar eventuella salter och klorider.

Saknar du information om en specifik blästringsmetod, eller vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med din blästring i Gästrikland? Kontakta oss så hjälper vi på Problast dig gladeligen!