Hur fungerar blästring?

Så här fungerar blästring

Blästring är en metod som i praktiken går ut på att blåsa partiklar mot utvald yta med hjälp av stark gasström. Samtidigt som man blåser renas, alternativt omformas ytan. Det vill säga: den blästras. Det finns ett par olika metoder och flera olika typer av blästring, varav de två vanligaste metoderna kallas för tung respektive lätt blästring. Vid tung blästring används helt enkelt tunga blästermedel och lufttrycket överstiger 5 Bar, medan man vid lätt blästring använder lätt blästermedel med ett lufttryck som ligger under 4,5 Bar. (Bar är en enhet som används för att mäta tryck). De olika typer av blästring som oftast används är bland annat vakuumblästring, våtblästring, vattenblästring, svepblästring och/eller slungblästring.

  • Vid tung blästring överstiger trycket 5 Bar
  • Vid lätt blästring är trycket under 4,5 Bar
  • Vakuumblästring, våtblästring och vattenblästring är vanliga sätt att blästra på

Vakuumblästring

Den här typen av blästring är vanlig att använda när man ska blästra något mindre ytor för att exempelvis rengöra svetsfogar, matta glasytor, rugga upp ytor av granit, sten eller marmor med mera. Vid vakuumblästring används mycket effektiva maskiner som fylls på med ett så kallat abrasivt blästermedel typ sand eller liknande. Medlet blandas med vatten som sugs ut ur maskinen tack vare ett kraftigt lufttryck och slungas därefter genom ett blästermunstycke mot själva ytan som ska blästras. Tekniken går alltså ut på att skapa ett riktigt högt vattentryck genom maskinens munstycke för att skapa en så vass stråle som möjligt. En teknik som kan liknas vid exempelvis vattenskärning.

Men hur uppstår själva blästringsprocessen? Det abrasiva medlet tillsammans med vattnet, damm och avverkat material försvinner genom det vakuum som uppstår. Alla partiklar separeras sedan per automatik, då dammet samlas ihop i en slags behållare, medan det abrasiva medlet återförs till en tank för att återanvändas. Det sker med andra ord en form av cirkulärt förlopp. Det som kan ses som negativt med vakuumblästring är att det inte är särskilt effektivt för stora ytor. Å andra sidan finns det stor tillgång på blästermedel som passar till den här typen av blästring varav de flesta håller en miljömässig standard. Vakuumblästring sker dessutom genom sluten cirkulation vilket ger ett effektivt resultat.

Våtblästring

När man använder sig av våtblästring blandar man blästermedlet med någon form av vätska för att fukta medlet. Oftast använder man sig av vanligt vatten eftersom huvudsyftet är att minska uppkomsten av damm och smuts. Vid våtblästring avlägsnas restmaterial såsom rost, beläggningar och olika typer av föroreningar från en hård yta. Metoden kan liknas vid torrisblästring (torris är en form av koldioxid i fast form), men här måste medlet fuktas innan det får kontakt med aktuell yta. Skulle blästermedlet användas som det är, nämligen helt torrt, uteblir nödvändig friktion och själva slipningen (rengöringen) uteblir. Detta är också en av de stora fördelarna med våtblästring - tack vare fuktigheten blir det inga stora dammansamlingar, vilket gör blästringen enkel att utföra.

Tack vare de små mängderna damm och smuts går det utmärkt att utföra vattenblästring i en rad olika miljöer. Det blir heller inga onödiga kostnader för vare sig uppställning av maskiner eller rengöring. Vattenblästring lämnar dessutom en enhetligt slipad yta som är klar att måla eller behandla direkt efter blästring. Den här typen av slipande blästring är också effektiv när du ska blästra ytor som av någon anledning är ömtåliga, såsom antika eller mjuka ytor. Numera använder man sig av branschstandardiserade maskindelar som förbättrar såväl effektiviteten som resultatet tack vare avancerad teknik och innovation. Tack vare nya och mer effektiva tekniker använder man oftast våtblästring i stadsmiljöer och vid större byggarbetsplatser i exempelvis Gävle, Sandviken och Gästrikland.

Vattenblästring

Metoden vattenblästring har utvecklats och använts främst inom varvs- och offshoreindustrin. Det är bland annat en effektiv rengöringsmetod för ytor som ska målas och bygger på användning av högt vattentryck. Här tillsätts alltså inga kemiska tillsatser utan det är fullt tillräckligt med vanligt rent vatten. Dock förutsätter metoden att aktuell yta har blivit blästrad enligt en traditionell metod sedan tidigare, då det inte är möjligt att med enbart vatten ge ytan rätt profil. Inte heller med hjälp av vattenblästring bildas det damm eller smuts och vattnet har en förmåga att tränga djupt in i porerna där det avlägsnar eventuella salter och klorider. Saknar du information om en specifik blästringsmetod? Kontakta oss så hjälper vi dig.